Κ.Κ. ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε εμπορία, κοπή, διαμόρφωση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Πιστοποίηση ISO

Υλοποιούμε εμπράκτως τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων και εφαρμόζουμε από το 2001 σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύφμωνα με το ISO9001.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο